Cakaм брава

Влегува човек во продавница за брави:
Имате ли патент брави?
Немаме.
A имате ли магнетни брави?
Немаме.
А имате ли било каква брава?
Немаме никакви брави.
Па,што тогаш не ја затворте продавницата!
Па како да ја затворам - нели ти реков дека немаме брави!