Супер е, а и не е досаден!

Разговараат две невести.
- Слушнав си се омажила за боксер. Среќна си со него?
- Супер е, а и не е досаден.
- Како тоа?
- Кога и да се врати дома секогаш изгледа поинаку.