Малиот Трпе

Прв училишен ден после распустот и учителката ги прашува децата да кажат по една случка од одморот. Дошол на ред малиот Трпе.
- И така одам јас низ паркчето и начекувам едни како се дупат на клупа...
- Не така Трпе, ќе кажеш имаат сексуален однос!
- И одам така и гледам како двајцава седат на клупа и имаат сексуален однос, се прикрадувам поблиску за да видам подобро и кога тоа стварно се дупеле!