Црногорски чај

Како Црногорецот прави чај?
Седи пред липата и чека да заврне дожд.