Мачки

Три мачки си прават муабет:
Првата: Јас ќе имам сијамски мачиња!
Втората: Јас ќе имам персиски мачиња!
Трета: Јас незнам какви мачиња ќе имам, главата ми беше во конзерва!