Трпе се жали!

Трпе му се жали на пријателот:
- Знаеш што, мојава жена секој ден оди од кафана у кафана.
- Што бе, да не пие?
- Не, ме бара мене!