Портокал

- Зошто застанала портокалот?
- и снемало сок.