Прашалник

Ако вашето куче лае на задната врата, а жена ви вика на предната, кого ќе го пуштите внатре?
- Кучето, се разбира... тоа барем ќе престане кога ќе влезе внатре