Кокошки

Разговараат две кокошки:

- Сигурно имам температура.
- Од каде знаеш?
- Па, снесувам само варени јајца.