Мора да е!

Тргнале Трпе и Трпана на крстарење околу светот со луксузен брод. Така една вечер додека вечерале во ресторанот Трпе рекол:
- Замисли Трпано, оној бродскиот доктор се фалел дека успеал да ги легне сите жени на бродов, освен една.
- Ах, тоа мора да е онаа одвратната баба што седи сама на шанкот.