Пролив

Малиот Трпе ја прашува мајка си.
- Мамо, на тато му помина проливот?
- Каков пролив, нема татко ти пролив.
- Е како нема, вчера вечер те чув кога му кажа на тато: "Кога ќе ти се стврдне тоа гомно веќе"