Ех

Некоја овца се заглавила помеѓу ограда некоја
Поминува американец и си вика "ех, како не беше Мерлин Монро"
Поминува французот и си вика "ех, како не беше Брижит Бардо"
Поминува Трпе и си вика "ех, како не беше сега ноќе"