А бе це де е

Одат на полагање Струмичанец и Радовишанец.
Радовишанецот прашува:
- еј,псссс кој е одговорот на третото прашање.
- Це бе.-вели струмичанецот
- Це или бе?
- А бе це.
- уф мајката А,БЕ или ЦЕ? -збунето прашува Радовишанецот.
На тоа се изнервирува Струмичанецот и му вели:
- А бе це бе ееееее.