Ќе одлетам

Професорот седи во менза и јаде.Доага студент и седнува до него.
А на тоа професорот вели:
- Од кога орелите и свињите јадат на иста маса?
Студентот го погледнува си го зима јадењето и му вели:
- Добро тогаш ке одлетам на друга маса!