Полицаец!

Излегува полицаец од пекара и му вели на колегата:
-Ако погодиш колку кифли имам во џебот ќе ти ги дадам и двете.