Млад поп

Еден млад поп имал трема пред првата своја миса, и се обраќа кај постариот поп за совет. Овој му кажал да дрмне некоја ракиичка. Овој дрмнал 6-7 и отишол на миса.
После мисата младиот поп прашува:
- А, кажи каков бев?
- А, бе, супер беше како за прв пат, само што Исус не го предале партизаните туку Јуда, а Ева на Адам му дала јаболко а не секс, и на крај се вика Амин а не фајронт!