Келнер, дај вотка!

Оди некој тип во кафана и му вика на келнерот:
- Келнер дај 4 вотки!
Келнерот: Ооо што така 4 вотки, да не има повод некој?
Типот: Денес го добив првиот "blow-job"!
Келнерот: Епа, чим е така, имаш усте 2 од кафаната!
Типот: Абе со 4 ако не се изгуби вкусот, ни со 6 нема!