Пожар

Тато, тато, тато, брзо станувај ни гори куќата!
Таткото: Брзо излагај надвор и престани да се дереш ќе ја разбудиш мајка ти!