Бон Тон

За време на ручек, таткото го советува синот:
- Сине ќе ти кажам три причини зошто не треба да јадеш толку брзо:
1. Не е културно;
2. Не е здраво;
3. За мене и мајка ти нема ништо да остане!