Кој кого?

Разговараат два плавуши:
- "Мислам дека маж ми ме изневерува".
- "Како тоа"?
- "Па ни едно од децата не личи на него".