Филозовски муабет

Две јагниња водат филозовски муабет.
-Веруваш ти во живот после Ѓурѓовден?