Плавуша и вибратор

- Зошто плавуша го чува вибраторот во фрижидер?
- За да се тресе подобро.