Златен наркоман

Го бркале џандарите еден наркоман.И овој немајќи каде да се скрие скокнал во едно езеро и џандарите го фатиле.А наркоманот му рекол: пуштете ме ќе ви исполнам три желби.