19 плавуши

Како 19 плавуши ставаат сијалица во фасонка?
...една се качува на маса, седумнаесет ја вртат масата, а последната чува стража да не дојде струја!!