Златен кувар

Си бил некој рибар и фатил златен кувар.
Куварот му вика: Ако ме пуштиш ќе ти исполнам три пиперки!