Што е тоа:

Четворица во соба а само еден работи?
- Три државни службеника и клима уред.