Tрпе

Докторот му вика на Трпе дека треба жената три пати неделно да добива секс, понеделник, среда, и петок.
- Добро, во понеделник и среда ќе ви ја носам, а во петок ќе мора сама да си доаѓа!