Tрпе

Трпе фатил женска и ја поканил вечерта дома.
Утре дента другарите го прашуваат:
- Како помина бе Трпе.
- А бе лудница, што да ви кажувам.
- Колку пати сврши, а?
- Па да ви кажам, едно десет пати сигурно!
- Браво бе Трпе, а она колу пати сврши?
- Е она, не дојде!