:D

- Причината за вашата сообраќајна несреќа е алкохолот.
- Уф, добро е. А, јас мислев дека јас сум крив.