Молитва

Како се молат хакерите.
- Во име на сина и оца, и светог духа.
- Ентер!