?

Како се викаат свекор и свекрва?
- Шап и лигавка!
А снаа?
- Луда крава!