.

- Што и рекол машкиот октопод на женскиот октопод?
- Може да те држам за рака, рака, рака, рака, рака, рака...?