Разлика

- Што е разликата помеѓу ирска свадба и ирски погреб?
- Еден пијаница помалку.