Макарони

Отишле две макарони пред матичар да се венчаат. Матичарот ги прашува:
- Што барате бе вие тука?
- Па да се венчаме.
- Како ќе се венчате кога и двете сте макарони?
- Да, ама јас сум со јајца - одговорила едната макарона.