!

- Зошто луѓето повеќе се противат на облека од крзно, отколку од кожа?
- Полесно се малтретираат богати старици, отколку моторџии.