Трпе

Трпе прави саботна шема во Трговски, со откопчан патент. Го среќава еден пријател...
- Трпе бе, цел трговски ти се смее, откопчан ти е шлицот!
- Е, знам де, вчера шетав со откопчана кошула па ми се здрви вратот!