Плавуша

Застанала плавуша пред трафика:
- Дајте ми еден кондом.
- Да ви го завиткам или...?
- Не фала, за овде ми е...