Мравки

Три мравки снимале филм на водопад.
Првата скокнала и се удавила.
Втората скокнала и се удавила
Третата скокнала и не се удавила.
- Зошто?
- Затоа што имала главна улога.