Плавуши

Решаваат плавуши крстозбор и едната прашува:
- Како е правилно, Ирак или Иран?