Студентски виц

На испит на филозофски, професорот го прашува студентот:
- По што ќе познаете дали некој човек е глуп?
- По глупите прашања што ги поставува.