Дракула

Дракула со синот шетаат во парк на полноќ.
- Тато , да ја папаме онаа!
- Не сине, премногу е сува!
- Тато, а да ја папаме онаа!
- Не бе сине, глеј колку е дебела, ќе добиеме холестерол.
- А онаа - некоја бомба од женска.
- Е таа сине ќе ја носиме дома, а мама ќе ја папаме!