Кокошки

Разговараат две кокошки:
- Сигурно имам температура.
- Од каде знаеш?
- Па, снесувам само варени јајца.