Како се вика мобилен на турски:
- Муабет кутија јок гајтан.