Разлика

- Што е разлика меѓу падобран и кон дом?
- Па, ако падобран се дупне, еден живот помалку. Ако кондом се дупне, еден живот повеќе.