Плавуша

- Како абортира плавуша?
- Се качува на кров и го тепа штркот.