Зрна

Се шетале две зрна песок низ пустина и едното му рекло на другото:
- Не се врти, мислам дека некој не следи.