Крава :((

- Зошто кравата гледа тажно?
- Па и ти ќе гледаш тажно да те влечат за цицки секој ден, а да те сексаат еднаш годишно.