Коњи

Си биле два коња на ливада:
- Уф, што е добра тревава.
- Да, бе... ај смотај ми уште една.