Глуп си

Жената му се дере на мажот:
- А, бе, мажу, колку си глуп, поглуп не можеш да бидеш! Ууууф, колку ме нервираш... Да имаше натпревар во глупост, второ место ќе освоеше!!!
- Зошто па сега второ место?
- Па, затоа што си глуп!