Трпе!!!

Оди Трпе на доктор и вика.
- Дајте ми од тие апчињата за спиење што пред два дена и ги дадов на жена ми.
- Зошто?
- Пак се разбуди!